Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22 przeprowadziło projekt Warszawskie Warsztaty Prawnicze #znamprawo, współfinansowany przez m.st. Warszawa. Elementem projektu było stworzenie materiałów pomocniczych dla nauczycieli, które umożliwiłyby przeprowadzenie lekcji dotyczącej prawa w sposób przystępny i ciekawy dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Poniżej przedstawiamy 3 konspekty lekcji – dotyczą one prawa pracy, odpowiedzialności osób pełnoletnich oraz procedury zawiadamiania o przestępstwie. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nimi i korzystania!

Linki poniżej!