justice-law-case-hearing-159832

Schemat działania – jak postępować ze znalezionymi rzeczami?

Przygotowaliśmy zbiór informacji o tym, jak się zachować w przypadku znalezienia cudzego dokumentu czy rzeczy do niego należącej.

  1. Znaleziony dowód osobisty oddaj organowi, który je wydał, Policji lub innemu organowi administracji publicznej.
  2. Znaleziony dokument możemy również oddać właścicielowi, jeżeli masz możliwość dotarcia do niego.
  3. Jeśli znalezione dokumenty znalazłeś w jakimś budynku, oddaj je do biura rzeczy znalezionych (jeżeli takie funkcjonuje, np. na lotnisku) lub do zarządcy budynku.
  4. Jeśli dokumenty znajdziesz w autobusie lub w pociągu – oddaje je kierowcy pojazdu lub kierownikowi pociągu.
  5. Jeśli dokumenty znajdziesz poza granicami kraju – oddaj je do najbliższej placówki konsularnej, a w przypadku kart płatniczych do najbliższej placówki bankowej.

WAŻNE!

Poproś o pokwitowanie przyjęcia dokumentów, które będzie zawierało imię, nazwisko, adres, informację jaka rzecz została przyjęta oraz czas i miejsce jej znalezienia. Zadbaj o to, by dokument ten podpisała osoba, której powierzasz dokumenty, a następnie Ty złóż podpis.

  1. Jeżeli znajdziesz cudzą kartę kredytową czy płatniczą, to masz dwie możliwości: zastrzeżenie jej drogą telefoniczną lub wizyta w najbliższym banku. Na odwrocie większości kart znajdziesz dane kontaktowe banku, w tym infolinię do obsługi klienta albo specjalną linia do zastrzegania kart. Możesz też zadzwonić na ogólnopolski numer +48 828 828 828 właściwy dla każdego banku.
  2. Wszelkie znalezione rzeczy oddaj do biura rzeczy znalezionych właściwego dla miejsca znalezienia rzeczy albo dla Twojego miejsca zamieszkania, które działają przy urzędzie miasta.

WAŻNE!

Każdej osobie przysługuje tzw. znaleźne w wysokości 10% wartości przedmiotu. O chęci uzyskania należnej kwoty powiadom organ, któremu przekazujesz daną rzecz – informacja ta zostanie przekazana właścicielowi, po jego ustaleniu. Możesz też wniosek taki skierować bezpośrednio do właściciela, w chwili gdy będzie mu oddawany przedmiot.

Pamiętaj!

Pamiętaj: kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. Kto w ciągu dwóch tygodni od dnia znalezienia cudzej rzeczy albo przybłąkania się cudzego zwierzęcia nie zawiadomi o tym organu policji lub innego organu państwowego albo w inny właściwy sposób nie poszukuje posiadacza, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Ciekawostka

Do warszawskiego Biura Rzeczy Znalezionych (ul. Dzielna 15) rokrocznie przynoszonych jest ponad dwieście telefonów komórkowych, kilka rowerów, zegarków, a także plecaki, swetry czy dokumenty, ale zdarzają się także bardziej osobliwe znaleziska jak np. sztuczne futro, maszyna do szycia czy gitara.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *