pexels-photo-593172

Schemat działania – jak postępować w razie stłuczki

Przygotowaliśmy zbiór informacji o tym, jak postępować w razie stłuczki samochodowej albo wypadku.

1. Stłuczka może doprowadzić do kolizji drogowej albo wypadku.

WAŻNE!

Kolizja drogowe to zdarzenie spowodowane przez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa ruchu, którego skutkiem były straty materialne lub jeśli jeden z uczestników doznał uszczerbku na zdrowiu poniżej dni siedmiu.

Wypadek drogowy to zdarzenie spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa ruchu, którego skutkiem była śmierć lub poważne obrażenia ciała przynajmniej jednego z uczestników wypadku.

  1. Zachowaj spokój i staraj się myśleć trzeźwo.
  2. Zapewnij bezpieczeństwo sobie i innym osobom, aby zapobiec większym stratom
  3. Sprawdź, czy nikt nie został ranny – jeżeli tak, to w pierwszej kolejności udziel pomocy tej osobie i w razie potrzeby wezwij pogotowie.
  4. Zabezpiecz miejsce zdarzenia: a) przy kolizji możesz samochód usunąć na pobocze b) przy wypadku nie możesz przesuwać samochodów do momentu przyjazdu Policji
  5. Oceń szkody, możesz w tym celu robić zdjęcia lub nagrać film.
  6. Ustal świadków zdarzenia i ewentualne kamery monitoringu publicznego albo prywatnego. Spisz dane świadków i poproś właścicieli kamer o nieusuwanie nagrań.
  7. Wezwij policję jeżeli: a) doszło do wypadku b) nie możesz się porozumieć, co do osoby sprawcy kolizji c) kierowca jest pijany d) sprawca nie posiada polisy OC e) z innych przyczyn chcesz udziału Policji, a nie poprzestaniu na oświadczeniu od sprawcy
  8. Poprzestań na oświadczeniu, jeżeli doszło do kolizji i nie ma wątpliwości, co do sprawy. Oświadczenie powinno zawierać: pełne dane sprawcy, numery rejestracyjne pojazdów, pełne dane polisy, dokładny opis zdarzenia i szkic sytuacyjny.

WAŻNE!

Wysiadając z samochodu zawsze wyjmuj kluczyki ze stacyjki. Zdarzają się kradzieże samochodów polegające na celowym wywołaniu stłuczki i wykorzystaniu sytuacji.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *