Konferencja KRIMED już 24 listopada

Zachęcamy do udziału w konferencji KRIMED w Lublinie 24 listopada

Plakat konferencji Krimed

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa KRIMED o temacie przewodnim “Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej” to próba określenia aktualnej roli medycyny sądowej i kryminalistyki w postępowaniu karnym przede wszystkim w obliczu nowych technik i metod badawczych oraz spojrzenie na psychopatologiczne aspekty przestępstwa. Gościem honorowym tegorocznej edycji konferencji będzie dr Jerzy Kawecki z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, który wygłosi prelekcję pt. “Wybrane zagadnienia sądowo-lekarskie i kryminalistyczne dotyczące identyfikacji narzędzia zbrodni, ze szczególnym uwzględnieniem broni palnej”.

Konferencja odbędzie się 24 listopada w budynku Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

Więcej informacji znajduje się na stronie krimed.pl.

ZAPRASZAMY!