Koniec sezonu II. Nadwiślańskich Spotkań Kryminalnych - sprawdź się!

Tegoroczna edycja projektu Nadwiślańskie Spotkania Kryminalne zmierza ku nieubłaganemu końcowi. Uczestniczyłeś w naszych eventach? Może dopiero zamierzasz to zrobić? Sprawdź się! Przed Tobą specjalny test wiedzy kryminalistycznej obejmujący zagadnienia, jakie nasi eksperci poruszali podczas spacerów nad Wisłą z kryminałem w tle. Gotów? Do dzieła!

Zasady gry

Poniżej znajdziesz szereg pytań testowych i otwartych związanych z różnymi dziedzinami kryminalistyki i procesu karnego, przygotowanych specjalnie pod kątem zagadnień, o których mówiliśmy w tym roku na Nadwiślańskich Spotkaniach Kryminalnych. Jeżeli brałeś w nich udział, ten test jest dla Ciebie. Nie oszukuj, odłóż na półkę wujka Google i ciocię Wikipedię i bierz się do roboty :)

Pytania testowe

Pytanie 1. Kto był twórcą metody antropometrycznej identyfikacji człowieka?

A. Eugene Francois Vidocq, szef policji francuskiej Surete National od 1811 r.;

B. Alphonse Bertillione, pracownik prefektury policji paryskiej od 1879 r.;

C. Hans Gross, autor wydanego w 1893 r. podręcznika „Podręcznik dla sędziów śledczych, urzędników policyjnych i żandarmów”;

D. Kacper Gradoń, autor obronionej w 2008 r. pracy doktorskiej poświęconej zjawisku zabójstwa wielokrotnego.

Pytanie 2. Oględziny miejsca zdarzenia to:

A. czynność kryminalistyczna o charakterze wyłącznie technicznym;

B. czynność kryminalistyczna o charakterze wyłącznie taktycznym;

C. czynność kryminalistyczna o charakterze mieszanym: taktyczno-technicznym;

D. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa, gdyż oględziny nie są czynnością kryminalistyczną.

Pytanie 3. Która z poniższych czynności może być utrwalona za pomocą notatki urzędowej (czyli bez konieczności sporządzenia protokołu)?

A. przesłuchani podejrzanego;

B. rozpytanie;

C. przesłuchanie świadka;

D. przeszukanie odzieży i podręcznych przedmiotów.

Pytanie 4. Na której z par fotografii zostały przedstawione wizerunki tej samej osoby?

Ups! Obrazek się nie wyświetla... przykro nam

Pytanie 5. Dane biometryczne, jakie obecnie znajdują się w polskim paszporcie biometrycznym, to:

A. odbitki linii papilarnych i zdjęcie biometryczne twarzy;

B. odbitki linii papilarnych, zdjęcie biometryczne twarzy oraz zdjęcie biometryczne sylwetki;

C. odbitki linii papilarnych, zdjęcie biometryczne twarzy oraz wzór tęczówki oka; D. zdjęcie biometryczne twarzy i wzór tęczówki oka.

Pytanie 6. Metoda opracowana przez radzieckiego antropologa Michaiła Gierasimowa („metoda Gierasimowa”) służy do:

A. odtworzenia wyglądu osoby zaginionej po upływie określonego czasu (progresja wiekowa);

B. odtworzenia wyglądu przyżyciowego twarzy osoby poprzez naniesienie mas plastycznych na odlew czaszki;

C. sporządzenia rysopisu osoby na podstawie charakterystycznych cech anatomicznych budowy głowy (tzw. „portret mówiony”);

D. sporządzenia portretu pamięciowego osoby przy pomocy nakładanych na siebie arkuszy foliowych przedstawiających wizerunki różnych fragmentów twarzy (oczu, podbródka, brwi etc.) w różnych kształtach i rozmiarach.

Pytanie 7. Ichnogram to inaczej:

A. fotografia wykonana w technice panoramy obrotowej;

B. fotografia wykonana w technice panoramy liniowej;

C. ścieżka chodu;

D. szkic miejsca zdarzenia uwzględniający wymiary obiektów i sporządzony w skali.

Pytanie 8. Na miejscu zdarzenia stwierdzono ślad traseologiczny wgłębiony w glebie, na podłożu sypkim. Prawidłowe techniczne zabezpieczenie tego śladu będzie polegać na:

A. sfotografowaniu śladu z numerkiem i skalówką, opyleniu sprayem utrwalającym (lub lakierem do włosów) oraz wykonaniu repliki gipsowej;

B. sfotografowaniu śladu z numerkiem i skalówką, opyleniu sprayem utrwalającym (lub lakierem do włosów) oraz wykonaniu repliki z masy siarkowej;

C. wyłącznie sfotografowaniu z numerkiem i skalówką, gdyż wykonanie repliki śladu znajdującego się na podłożu sypkim nie jest możliwe;

D. sfotografowaniu śladu z numerkiem i skalówką oraz zabezpieczeniu przy pomocy urządzenia wykorzystującego zjawisko elektrostatyki (MES).

Pytanie 9. Technik kryminalistyki usiłuje zabezpieczyć ślad zapachowy sprawcy zdarzenia. W której z przedstawionych sytuacji nie będzie to możliwe?

A. Sprawca dokonał kradzieży samochodu; następnie poruszał się tym samochodem przez około 30 minut, po czym go porzucił - od zdarzenia minęło około 9 godzin - technik usiłuje zabezpieczyć ślad zapachowy z koła kierownicy i fotela kierowcy.

B. Sprawca dokonał kradzieży z włamaniem do mieszkania, forsując zamek drzwi frontowych za pomocą wytrychów – od zdarzenia minęły około 4 godziny - technik usiłuje zabezpieczyć ślad zapachowy z miejsca, w którym stał sprawca podczas forsowania zamka.

C. Sprawca skaleczył się podczas zdarzenia – od zdarzenia minęło około 12 godzin – technik usiłuje zabezpieczyć ślad zapachowy ze śladów krwawych pozostawionych przez sprawcę.

D. We wszystkich powyższych przypadkach zabezpieczenie śladu zapachowego jest możliwe.

Pytanie 10. Zasada „3n”, stanowiąca podstawę teoretyczną daktyloskopii, oznacza:

A. nieusuwalność, niezniszczalność i nieprzenoszalność linii papilarnych;

B. niezmienność, nieusuwalność i niepowtarzalność linii papilarnych;

C. niezmienność, niezastępowalność i naukową weryfikowalność linii papilarnych;

D. niebanalność, niewidzialność i naturalność linii papilarnych.

Pytanie 11. Pozytywna identyfikacja daktyloskopijna wymaga (w warunkach polskich) stwierdzenia:

A. tożsamości wzorów linii papilarnych na śladzie dowodowym i porównawczym; tożsamości co najmniej 12 cech indywidualnych (minucji) na śladzie dowodowym i porównawczym oraz odmienności nie więcej niż 3 cech indywidualnych (minucji) na śladzie dowodowym i porównawczym;

B. tożsamości wzorów linii papilarnych na śladzie dowodowym i porównawczym; tożsamości co najmniej 16 cech indywidualnych (minucji) na śladzie dowodowym i porównawczym oraz odmienności nie więcej niż 4 cech indywidualnych (minucji) na śladzie dowodowym i porównawczym;

C. tożsamości wzorów linii papilarnych na śladzie dowodowym i porównawczym; tożsamości co najmniej 12 cech indywidualnych (minucji) na śladzie dowodowym i porównawczym oraz braku odmienności cech indywidualnych (minucji) na śladzie dowodowym i porównawczym;

D. tożsamości wzorów linii papilarnych oraz tożsamości jednej lub kilku cech indywidualnych (minucji), których jakość – w ocenie eksperta – jest wystarczająca do kategorycznego stwierdzenia tożsamości śladu dowodowego i porównawczego (model jakościowy).

Pytanie 12. Na miejscu zdarzenia zabezpieczono odbitkę linii papilarnych – ślad dowodowy (0). Który za śladów porównawczych pobranych od podejrzanych A-D wykazuje tożsamość ze śladem dowodowym?

Ślad dowodowy:

Ups! Obrazek się nie wyświetla... przykro nam

Ślady porównawcze:

Ups! Obrazek się nie wyświetla... przykro nam

Pytanie 13. Na miejscu zdarzenia zabezpieczono ślad mechanoskopijny na przełamanej wkładce zamka (patrz fotografia 0). Który z wymienionych w pkt. A-D przedmiotów mógł pozostawić taki ślad?

Ups! Obrazek się nie wyświetla... przykro nam

Pytanie 14. Który ze wskazanych rodzajów badań kryminalistycznych nie mieści się w obszarze zainteresowania mechanoskopii?

A. badanie „na całość”, czyli badanie przedmiotów rozdzielonych na okoliczność, czy przed rozdzieleniem stanowiły jedną całość;

B. badanie autentyczności oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów (np. numerów VIN – Vehicle Identyfication Number);

C. badanie śladów na łusce pocisku, pozostawionych przez narzędzie typu iglica zamka pistoletu;

D. badanie śladów na wewnętrznych elementach konstrukcyjnych zamka na okoliczność stwierdzenia, czy zamek otwarto lub usiłowano otworzyć przy pomocy wytrychów.

15. Określ, jak nazywa się i do czego służy przedstawiony na fotografii przedmiot.

Ups! Obrazek się nie wyświetla... przykro nam

A. Przyrząd do siłowego obracania bębenka; służy do siłowego obracania bębenka zamka samochodowego (metoda niszcząca forsowania zabezpieczeń mienia).

B. Szperak; służy do manipulowania mechanizmem zamka w celu ustawienia zastawek na wysokości płaszczyzny podziału (metoda nieniszcząca forsowania zabezpieczeń mienia).

C. „Bump key”; służy do otwarcia zamka przy wykorzystaniu zasady zachowania pędu (tzw. „bumping” – metoda nieniszcząca forsowania zabezpieczeń mienia).

D. Napinacz (potocznie „korbka”); służy do wywierania nacisku na mechanizm zamka podczas manipulowania kolejnymi zastawkami za pomocą szperaka (metoda nieniszcząca forsowania zabezpieczeń mienia).

Pytanie 16. Późne znamiona śmierci to:

A. autoliza i gnicie;

B. stężenie pośmiertne i bladość powłok;

C. plamy opadowe i oziębienie ciała;

D. wysychanie pośmiertne i znieruchomienie członków.

Pytanie 17. Przyjmij założenie, że przedstawione na fotografii zwłoki nie były przemieszczane od momenty śmierci aż do chwili utrwalenia plam opadowych. W jakiej pozycji mogły znajdować się zwłoki w momencie śmierci?

Ups! Obrazek się nie wyświetla... przykro nam

A. w pozycji stojącej;

B. w pozycji leżącej, na plecach;

C. w pozycji leżącej, na brzuchu;

D. w pozycji wiszącej, głową w dół.

Pytanie 18. Która z fotografii przedstawia ranę tłuczoną (zadaną tępym narzędziem)?

Ups! Obrazek się nie wyświetla... przykro nam

Pytanie 19. „Gilosz” to:

A. zabezpieczenie dokumentu publicznego w postaci delikatnego, skomplikowanego ornamentu, składającego się ze splecionych linii ciągłych, tworzących wzory geometryczne trudne do skopiowania; gilosz często stosuje się do wypełnienia tła dokumentu;

B. zabezpieczenie dokumentu publicznego w postaci elementów graficznych na awersie i rewersie dokumentu, które obserwowane w świetle przechodzącym „uzupełniają się”, tworząc jeden kompletny układ graficzny;

C. zabezpieczenie dokumentu publicznego w postaci obrazu, tekstu lub innego motywu graficznego, obserwowanego wyłącznie w świetle przechodzącym i powstałego w wyniku wprowadzenia zmian w gramaturze papieru w obrębie tego motywu, w porównaniu z resztą arkusza dokumentu;

D. zupa węgierska przyrządzana na bazie mięsa wieprzowego, z dodatkiem warzyw, przede wszystkim pomidorów i papryki.

Pytanie 20. W zakres badań dokumentów nie wchodzi:

A. Badanie identyfikacyjne podpisów;

B. Identyfikacja techniki wykonywania dokumentów

C. Ustalenie wieku dokumentów

D. Określanie cech charakteru człowieka jego zdolności, upodobań itp. Na podstawie charakteru pisma

Pytanie 21. Metodą podrobienia podpisu poprzez odwzorowanie techniczne będzie:

A. Nauczenie się wzoru podpisu i następnie odtworzenie go z pamięci

B. Wykorzystanie np. tafli szkła lub bibułki i prostopadłego źródła światła by odwzorować treść oryginału

C. Złożenie podpisu, który w wyobrażeniu fałszerza odpowiadać będzie autentycznemu podpisowi

D. Podrobienie podpisu poprzez odtwarzanie oryginału będącego w zasięgu wzroku fałszerza

Pytanie 22. Funkcje magazynka i komory nabojowej spełnia bębenek; po wystrzale pocisku łuska zostaje w komorze nabojowej; w większości przypadków brak bezpieczników niekontrolowanego wystrzału - to cechy charakterystyczne:

A. pistoletu

B. strzelby gładkolufowej

C. rewolweru

D. karabinu

Pytanie 23. W rozumieniu ustawy o broni i amunicji bronią nie będzie:

A. Marker paintballowy

B. Wiatrówka o energii kinetycznej przekraczającej 17 jouli

C. Strzelba gładkolufowa

D. Karabinek sportowy KBKS

Pytanie 24. Które zdanie dotyczące GSR (Gunshot residue) jest prawdziwe:

A. Powstają w wyniku tarcia płaszcza pocisku o wnętrze lufy

B. Występują w przyrodzie również naturalnie, w związku z czym każdorazowo należy ustalać ich pochodzenie

C. Znajdują się przede wszystkim na ofierze, gdzie trafiają wraz z pociskiem

D. W skład cząsteczek GSR wchodzi głównie ołów, antymon i bar.

Pytanie 25. Ujawnione ślady biologiczne, należy zabezpieczyć:

A. Wyłącznie fotograficznie

B. Poprzez naniesienie na wymazówkę i umieszczenie w odpowiednim wentylowanym opakowaniu

C. Poprzez naniesienie na sterylną gazę i umieszczenie w szczelnie zakręconym plastikowym słoiku

D. Na płytkę mikroskopową i następnie do papierowej koperty

Pytanie 26. Która z poniższych wydzielin jest samoistnym nośnikiem materiału genetyczny wykorzystanego w badaniach DNA:

A. łzy

B. nasienie

C. ślina

D. pot

Pytanie 27. Biały wywiad, jako metoda pozyskiwania informacji skupia się na analizie:

A. źródłach otwartych, jawnych dostępne dla bliżej nieokreślonej grupy osób

B. niejawnych baz danych pozostających w zasobach służb

C. informacji dostarczanych przez informatorów

D. materiałów pozyskanych w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych

Pytanie 28. Przystępując do oględzin broni palnej, ujawnionej na miejscu zdarzenia, priorytetowe znaczenie ma:

A. Ujawnienie i zabezpieczenie odcisków linii śladów papilarnych na jednostce broni, które mogły zostać pozostawione przez sprawcę

B. Prawidłowe zabezpieczenie broni zapewniające bezpieczeństwo uczestnikom oględzin

C. Ustalenie, czy z danej jednostki broni dano w ostatnim czasie strzał

D. Dokonanie kontrolowanego odstrzału kilku sztuk amunicji i ich zabezpieczenie do dalszych badań.

Pytanie 29. W przypadku ujawnienia na miejscu zdarzenia zwłok ludzkich oględziny należy prowadzić metodą:

A. Strefową

B. Cholistycznie-chaotyczną

C. Dośrodkową

D. Odśrodkową

Pytanie 30. Numer VIN pojazdu nie pozwoli nam określić:

A. Rodzaju silnika

B. rodzaj nadwozia

C. rok produkcji

D. pozwoli na identyfikacje wszystkich powyższy

Pytnia otwarte

Pytanie 31. Wymień siedem złotych pytań kryminalistyki.

Pytanie 32. Spróbuj znaleźć na poniższym śladzie daktyloskopijnym przynajmniej trzy minucje.

Ups! Obrazek się nie wyświetla... przykro nam

Klucz odpowiedzi

Pytania testowe: 1 B; 2 C; 3 B; 4 C; 5 A; 6 B; 7 C; 8 A; 9 D; 10 B; 11 C; 12 C; 13 C; 14 C; 15 A; 16 A; 17 B; 18 A; 19 A; 20 D; 21 B; 22 C; 23 A; 24 D; 25 B; 26 B; 27 A; 28 B; 29 D; 30 D;

Materiał powstał w ramach projektu "Nadwiślańskie Spotkania Kryminalne. Część II", współfnansowanego ze środków m.st. Warszawy