Paragraf bliżej ludzi: kierunek bezpieczeństwo to dwuletni projekt zrealizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22 w ramach i przy współfinansowaniu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Priorytet 2 Aktywne obywatelstwo, prowadzonego przez Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej.

Działania rozpoczęliśmy wiosną 2016 i zakończyliśmy 2017 roku, aczkolwiek z uwagi na duże zainteresowanie odbiorców mamy nadzieję kontynuować je również w przyszłości. Tymczasem zapraszamy do lektury raportu końcowy z projektu, dostępnego TUTAJ.

Projekt objął szereg aktywności, których wspólnym mianownikiem jest bezpieczeństwo publiczne. Celem jest szeroko rozumiana prewencja i profilaktyka kryminalna, prowadzona poprzez działania edukacyjne i informacyjne nakierowane na wzrost świadomości prawnej. Narzędzia, jakie wykorzystaliśmy, to szkolenia i warsztaty, poradnictwo prawne i obywatelskie, platforma internetowa, artykuły i publikacje. Szczegółowe informacje można znaleźć w zakładce z projektami Paragrafu 22.

Co istotne, projekt dotyczył negatywnych zjawisk społecznych, które mogą potencjalnie dotknąć każdą jednostkę, a którym można przeciwdziałać lub minimalizować zagrożenie ich wystąpienia. Poruszyliśmy tematy takie jak przestępczość kryminalna, zdarzenia komunikacyjne, wandalizm, chuligaństwo, agresja, nienawiść, zakłócanie spokoju i porządku, działania na pograniczu oszustwa jak również całe spektrum przestępstw popełnianych w lub przy użyciu Internetu.

Ze strony Towarzystwa w realizację Paragrafu bliżej ludzi zaangażowało jest kilkadziesiąt osób: ekspertów, wolontariuszy, sympatyków. Dotarliśmy do kilku tysięcy osób zarówno z Warszawy, jak i z całej Polski. Naszymi głównymi odbiorcami były dzieci i młodzież oraz seniorzy. Cel jaki sobie postaliliśmy, to mówić o prawie jak najbardziej merytorycznie i praktycznie, ale i interesująco.

Eksperci docenili nasz pomysł, pisząc o nim: „To propozycja pierwszego i jedynego tego typu przedsięwzięcie w Warszawie, a może również w skali kraju, wyposaży beneficjentów w wiedzę, umiejętności i narzędzia do samodzielnego i skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom, co zwiększy ich aktywność obywatelska i przyczyni się do budowania społeczeństwa obywatelskiego. (…) Oferta nowatorska, godna protekcji i skutecznego wdrożenia.”

Popatrz na infografikę, na której prezentujemy wszystkie aspekty “Paragrafu bliżej ludzi”

Chcesz się dowiedzieć jeszcze więcej o “Paragrafie bliżej ludzi”? Przeczytaj raport końcowy z projektu dostępny TUTAJ.