Praktyki studenckie

Praktyki studenckie Paragraf 22 prowadzi stałą rekrutację na praktyki studenckie W ramach wolontariatu oferujemy możliwość: udzielania porad prawnych, przygotowywania i prowadzenia szkoleń, opracowywania materiałów prawnych i edukacyjnych, pisania artykułów popularnonaukowych oraz poznanie specyfiki pracy w organizacji pozarządowej i włączenie się do bieżących działań Towarzystwa. Praktyki trwają trzy miesiące, w wybrane dni tygodnia i godziny. Gwarantujemy zadania dostosowane do zainteresowań wolontariusza i zaświadczenie o odbyciu praktyk. Wolontariat jest realizowany w siedzibie Towarzystwa w centrum Warszawy, przewidujemy również możliwość pracy zdalnej. Czytaj dalej →

Warsztatu z profilaktyki kryminalnej dla seniorów

Warsztatu z profilaktyki kryminalnej dla seniorów “Seniorze! Bądź bezpieczny w swoim mieście to cykl bezpłatnych szkoleń przeznaczonych dla seniorów - osób po 60 roku życia. Zajęcia mają na celu podniesienie świadomości seniorów w ocenie zagrożenia wynikającego z przestępczości kryminalnej, w szczególności zapoznanie z metodami przeciwdziałania zagrożeniom występującym w domu, na co dzień oraz zagrożeniom wynikających z braku ochrony danych osobowych. Działania te mają mieć nie tylko charakter edukacyjny, ale mają służyć w dalszym etapie projektu zaktywizowaniu lokalnych społeczności do własnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa. Czytaj dalej →

Warsztaty profilaktyki kryminalnej dla młodzieży

Warsztaty profilaktyki kryminalnej dla młodzieży “Sex, drugs & Internet to cykl szkoleń przeznaczonych dla osób stojących u progu dojrzałości - w wieku 15-19 lat - mający na celu zwiększenie ich świadomości prawnej. Jako że program nauczania w szkołach publicznych nie przewiduje obecnie poruszania takich zagadnień jak podstawy odpowiedzialności prawnej, analiza zagrożeń związanych z kradzieżą tożsamości czy praw i obowiązków obywatela względem wymiaru sprawiedliwości, naszą oferta wypełnia tę lukę. Warsztaty składają się z trzech podstawowych bloków, dotyczących prawnych aspektów korzystania z Internetu, narkotyków oraz szeroko rozumianej seksualności, choć nie ograniczamy się tylko do nich, a ostateczna formuła spotkań zależy od oczekiwań uczestników. Czytaj dalej →

5 prawnych wątpliwości skonfliktowanych rodziców

5 prawnych wątpliwości skonfliktowanych rodziców Syntetyczne odpowiedzi na wątpliwości nękające współczesnych rodziców, których stosunki nie układają się po ich myśli. Jeśli zastanawiasz się nad zagadnieniami związanymi z programem 500+, porwaniami rodzicielskimi lub kontaktami małoletnich z dziadkami, znalazłeś się w dobrym miejscu! 1. Uważam, że mój były mąż płaci za niskie alimenty i nie spędza dużo wystarczająco czasu z naszymi dziećmi. Chciałabym, aby Sąd pozbawił go władzy rodzicielskiej. Czy jeśli uzyskam takie orzeczenie to moje dzieci w przyszłości będą zwolnione z obowiązku alimentacyjnego wobec ich ojca? Czytaj dalej →

5 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o postępowaniu egzekucyjnym

5 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o postępowaniu egzekucyjnym Prezentujemy kilka prawnych faktów, które warto wiedzieć o postępowaniu egzekucyjnym i działalności komorników. 1. Kiedy komornik może wszcząć przeciwko mnie postępowanie egzekucyjne? Komornik sam, z własnej inicjatywy nie wszczyna postępowania egzekucyjnego. Podstawą do wszczęcia postępowania jest wniosek o wszczęcie egzekucji złożony przez wierzyciela przeciwko dłużnikowi do komornika. W przedmiotowym wniosku wierzyciel musi wskazać świadczenie, którego spełnienia się domaga oraz dokument stanowiący podstawę żądania czyli tytuł wykonawczy. Dłużnik – osoba, która powinna spełnić świadczenie względem wierzyciela, np. Czytaj dalej →

5 tricków na bezpieczne życie on-line

5 tricków na bezpieczne życie on-line Coraz większą część naszej poświęcamy życiu online – śledząc przebieg bieżących wydarzeń, mniej lub bardziej aktywnie udzielając się w mediach społecznościowych, robiąc zakupy, zlecając przelewy, czy też kontaktując się z bliskimi i współpracownikami przy pomocy niemal „tradycyjnych” już e-maili. Ta „oczywista oczywistość” wynikająca z dynamicznego rozwoju technologii komunikacyjnych ma swoje jasne, ale i niestety ciemne strony, przed którymi można i należy się bronić. Potencjalne szkody wywołane nieodpowiedzialnym, niewłaściwym, czy też wprost bezmyślnym zachowaniem w sieci mogą być ogromne – zarówno na płaszczyźnie finansowej, jak i osobistej. Czytaj dalej →

5 rzeczy, które musisz wiedzieć jako świadek w sądzie

5 rzeczy, które musisz wiedzieć jako świadek w sądzie Co warto wiedzieć będąc świadkiem? Jakie są prawa i obowiązki świadka? Czy świadkowi przysługuje zwrot kosztów powstałych w wyniku podróży do sądu czy też nieobecności w pracy? Czy świadek może odmówić składania zeznań? Co grozi za niestawiennictwo świadka w sądzie? Jak również jak zachować się w sądzie? Na te pytania postaram się odpowiedzieć w ramach niniejszego artykułu. Każdy z nas słyszał o osobie, która występuje w procesie w charakterze świadka. Jeśli sami nie pełniliśmy tej roli, to z pewnością widzieliśmy świadków w “prawniczych” programach telewizyjnych czy serialach, w których to zeznania (warto zapamiętać: świadek składa zeznania, oskarżony – wyjaśnienia) świadka potrafiły zmienić cały bieg procesu. Czytaj dalej →

Stolica Zbrodni. Przestępcze ścieżki Warszawy

Stolica Zbrodni. Przestępcze ścieżki Warszawy Stolica Zbrodni to podróż po skrywających mroczne tajemnice ścieżkach warszawskiej przestępczości. Udaj się na spacer szlakiem zbrodni i afer kryminalnych, które przez stulecia poruszały, przerażały, ale i fascynowały mieszkańców Syreniego Grodu. Zobacz miejsca, które stały się scenerią bandyckich napadów i strzelanin rodem z Dzikiego Zachodu. Przekonaj się, jak wiele krwi przelano za murami domów i kamienic, które mijasz codziennie w drodze do pracy. Odkryj ulice, którymi przechadzali się zbrodniarze, przestępcy i aferzyści, o których zuchwałych występkach szeptano w warszawskich salonach i czytano na pierwszych stronach stołecznych dzienników. Czytaj dalej →

Zawody prawnicze wobec reformy procedury karnej

Zawody prawnicze wobec reformy procedury karnej Konferencja naukowa, 31 maja 2016 r., Pałac Staszica (gmach Polskiej Akademii Nauk), Warszawa O konferencji Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22 ma zaszczyt zaprosić na drugą część ogólnopolskiej konferencji naukowej “Zawody prawnicze wobec reformy procedury karnej: teoria, praktyka, przyszłość - część II” której tematem przewodnim będzie omówienie pierwszych miesięcy obowiązywania istotnych zmian w polskim systemie prawa i procedury karnej, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2015 r., jak również analiza dalszych zmian w tym zakresie. Czytaj dalej →

Na miejscu zdarzenia

Na miejscu zdarzenia Na miejscu zdarzenia to cykl warsztatów kryminalistycznych poświęconych oględzinom miejsca zdarzenia, w trakcie których uczestnicy mogą przekonać się jak w praktyce wygląda praca prokuratora, policjantów i techników kryminalistyki. Zajęcia składają się z dwóch części: części teoretycznej poświęconej podstawom kryminalistyki oraz najważniejszym zagadnieniom prawa karnego, części praktycznej, czyli prawdziwych oględzin miejsca zdarzenia z wykorzystaniem autentycznego sprzętu kryminalistycznego. Podczas tej części warsztatów uczestnicy sami zaplanują przebieg oględzin, przeprowadzą czynności i podejmą próbę rekonstrukcji przebiegu wypadków. Czytaj dalej →