Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22 to organizacja zrzeszająca młodych przedstawicieli zawodów prawniczych oraz inne osoby, których praca zawodowa lub zainteresowania związane są z szeroko rozumianymi zagadnieniami prawnymi.

Członkami Paragrafu 22 są młodzi prawnicy i absolwenci innych kierunków studiów, których – choć wybrali różne ścieżki kariery – łączy idea dalszego rozwoju własnych umiejętności, poszerzania wiedzy oraz wykorzystywania posiadanego potencjału dla dokonywania zmian w otaczającym świecie.

Naszym celem jest przede wszystkim popularyzowanie wiedzy z zakresu prawa, nauk prawnych i kryminalistyki, poszerzanie polskiego dorobku w tym zakresie, jak również podnoszenie świadomości prawnej oraz wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i upowszechnianie wartości demokratycznych.

Towarzystwo o nazwie „Paragraf 22” w sposób oczywisty nawiązuje do powieści J. Hellera wyśmiewającej mechanizmy społeczne rządzące się logiką absurdu. Również my tropimy prawne niedorzeczności, poddajemy je pod dyskusję, skłaniamy do refleksji i proponujemy rozwiązania mające na celu ich wyeliminowanie.

Jeżeli nasza działalność Cię zainteresowała i chcesz być na bieżąco z organizowanymi przez nas inicjatywami, odwiedź naszą stronę na Facebooku.

Możesz też nas wesprzeć darowizną. Oto nasz rachunek bankowy: 71 2030 0045 1110 0000 0409 6010.

Jeśli powyższe cele są Ci bliskie i chciałbyś się do nas przyłączyć, napisz pod adres [email protected] Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia, posiada obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych, nie została pozbawiona praw publicznych, uzyskała tytuł magistra lub równoważny oraz popiera statutowe cele i środki działania Stowarzyszenia.