pexels-photo-891059

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Czy w Twojej okolicy jest bezpiecznie? Chcesz wiedzieć? Chcesz zawiadomić o niebezpiecznym miejscu? Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa!

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

W lipcu 2016 roku uruchomiono pilotażową wersję projektu Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jest to innowacyjny projekt realizowany przez Policję i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Obecnie Mapa funkcjonuje w całym kraju.

Jej celem jest:

 • poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez włączenie obywateli w wybrane działania Policji,
 • dostosowanie struktur organizacyjnych oraz działań Policji do zagrożeń wskazanych przez społeczeństwo,
 • platforma wymiany informacji o zagrożeniach.

Jak to działa?

Wejdź na stronę Mapy, zapoznaj się z Regulaminem, zaakceptuj go, a następnie znajdź interesujący Cię obszar. Możesz sprawdzić zarówno swoje najbliższe otoczenie, jak i teren na którym znajduje się Twoja szkoła, praca, czy mieszka rodzina.

Dane które widzić zostały opracowane w oparciu o informacje własne Policji, czyli m.in. statystyki policyjne, a także na podstawie informacji przekazanych przez podmioty biorące udział w konsultacjach społecznych oraz w oparciu o wyniki badań opinii publicznej oraz informacje różnych instytucji.

Na mapie znajdą się informacje o przestępstwach najbardziej uciążliwych społecznie. Warto podkreślić, że teraz także Ty, możesz mieć możliwość aktualizacji informacji na mapie. Za pomocą interaktywnej strony można przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w Twojej okolicy. Następnie Policja będzie te sygnały weryfikować. Jeśli informacje się potwierdzą, Policja wprowadzi je wprost na mapy. Dzięki temu rozwiązaniu na mapach znajdą się bardziej szczegółowe informacje, dotyczące również niższych szczebli podziału terytorialnego, w tym dzielnic, osiedli.

Co można zgłaszać?

Na mapę można zgłosić następujące zagrożenia:

 • akty wandalizmu
 • bezdomność
 • dzikie kąpieliska
 • dzikie wysypiska śmieci
 • kłusownictwo
 • miejsca grupowania się małoletnich
 • miejsca niebezpieczne na terenach wodnych
 • nielegalna wycinka drzew
 • nielegalne rajdy samochodowe
 • nieprawidłowe oznakowanie drogi
 • nieprawidłowe parkowanie
 • niestrzeżone przejście przez tory
 • niestrzeżony przejazd kolejowy
 • niewłaściwa infrastruktura drogowa
 • niszczenie zieleni
 • poruszanie się po terenach leśnych quadami
 • przekraczanie dozwolonej prędkości
 • spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych
 • utonięcia
 • używanie środków odurzających
 • wypalanie traw
 • zdarzenia drogowe z udziałem leśnych zwierząt
 • znęcanie się nad zwierzętami
 • zła organizacja ruchu drogowego
 • żebractwo

Powyższe zagrożenia mogą mieć kolory:

 • zielony – nowe zgłoszenie
 • żółty – weryfikowane/sprawdzane
 • czerwony – potwierdzone

Co wydarzy się dalej?

Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji. Każdy, kto otworzy interaktywną mapę, będzie miał możliwość naniesienia na nią zagrożenia, jakie zaobserwowała w swojej okolicy. Następnie Policja ma 2 dni na podjęcie zgłoszenia i 5 dni na weryfikację naniesionej informacji. Jeśli informacja potwierdzi się, policjanci nadają jej status „potwierdzone” i dążyć będą do usunięcia konkretnego zagrożenia. Po otrzymaniu informacji każde zdarzenie, w zależności od charakteru, jest przekazywane do odpowiedniej komórki organizacyjnej policji, która weryfikuje je poprzez skierowanie na miejsce policjantów. Wszystkie zgłoszenia są dokładnie sprawdzane i jeżeli nawet w danym momencie nie zostają potwierdzone, w dalszym ciągu pozostają w naszym zainteresowaniu. Część sygnałów trafia również do innych służb, takich jak straż miejska czy zarządcy dróg.

Funkcjonalność Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa została zaprojektowana w taki sposób, że jeżeli zaznaczone na mapie zawiadomienie w procesie weryfikacji zostało nie potwierdzone, to po zakończeniu procesu sprawdzania znika ono z Mapy. Natomiast, gdy proces weryfikacji potwierdził istnienie zagrożenia, utrzymuję się ono na Mapie przez okres 30 dni.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z mapą i naniesienia – w razie potrzeby – własnych punktów. Pamiętajmy jednak, że strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji – w tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112 albo 997.

2 komentarze

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *