Dołącz do projektu #znamprawo!

Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22 rozpoczyna nowy program edukacji prawnej i obywatelskiej, skierowany bezpośrednio do młodzieży licealnej w Warszawie i okolicach. Do dobrowolnego uczestnictwa w projekcie zapraszamy wszystkich uczniów, a szczególnie tych zainteresowanych prawem i naukami społecznymi. Nasz projekt zakłada uczestnictwo uczniów poprzez zgłoszenie mailowe, a następnie rejestrację na naszej platformie, gdzie co miesiąc będzie można zapoznać się z konkretną dziedziną prawa i zestawem zadań praktycznych w celu zastosowania i utrwalenia zdobytej wiedzy prawnej. Omawiane zagadnienia będą dotyczyły tematów najbardziej istotnych z punktu widzenia młodzieży – w tym cyberbezpieczeństwa, praw człowieka czy prawa karnego.  Projekt trwa od stycznia do czerwca 2021 roku.

Oprócz opublikowanych materiałów, nasi uczestnicy otrzymają również dostęp do wykładu on-line z danej dziedziny, zestawu zadań praktycznych w wielu atrakcyjnych formach – kazusów prawniczych, reportaży, wystąpień publicznych czy przygotowania planu strategii procesowej, a ich omówienie przyjmie formę webinariów. Całość projektu zakończy konkurs finałowy z nagrodami w czerwcu 2021 roku. Ponadto dla uczestników projektu zostanie udostępniona alarmowa skrzynka mailowa z dyżurami profesjonalnych prawników oraz grupa na Facebooku w celu komunikacji z organizatorami projektu.
Dla nauczycieli zaś przygotowaliśmy  nowoczesne konspekty zajęć z zakresu edukacji prawnej!

Zainteresowani uczniowie mogą zgłaszać się samodzielnie lub z pomocą nauczyciela drogą mailową na skrzynkę [email protected] do dnia 15 stycznia 2021 roku.

 

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *