Zawody prawnicze wobec reformy procedury karnej

Zawody prawnicze wobec reformy procedury karnej

Konferencja naukowa, 31 maja 2016 r., Pałac Staszica (gmach Polskiej Akademii Nauk), Warszawa

O konferencji

Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22 ma zaszczyt zaprosić na drugą część ogólnopolskiej konferencji naukowej

“Zawody prawnicze wobec reformy procedury karnej: teoria, praktyka, przyszłość - część II”

której tematem przewodnim będzie omówienie pierwszych miesięcy obowiązywania istotnych zmian w polskim systemie prawa i procedury karnej, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2015 r., jak również analiza dalszych zmian w tym zakresie.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, prosimy jednak o zgłoszenie uczestnictwa przy użyciu formularza dostępnego w części "Zapisy na konferencję".

Niniejszy, drugi etap, stanowi naturalną kontynuację pierwszej części wydarzenia, która odbyła się 27 maja 2015 r., a więc jeszcze przed wejściem w życie zmian. W jej trakcie wyrażono szereg nadziei, ale też obaw związanych z nadchodzącymi zmianami. 10 miesięcy obserwacji nowego stanu prawnego daje możliwość podzielenia się pierwszymi doświadczeniami i spostrzeżeniami pochodzącymi wprost z sal sądowych. Dodatkowo, dynamiczna sytuacja legislacyjna zdaje się wymagać stanowczego komentarza ze strony środowisk prawniczych. Dwuetapowy charakter niniejszego wydarzenia wyróżnia je na tle innych, zbliżonych tematycznie konferencji, które nie oferują możliwości zbadania, czy wyrażane na nich poglądy rzeczywiście zyskają akceptację praktyki.

Organizowana przez Towarzystwo Paragraf 22 konferencja cechuje się ściśle praktycznym i profesjonalnym charakterem. W zaplanowanych panelach dyskusyjnych głos zabiorą przedstawiciele wszystkich zawodów prawniczych związanych z procesem karnym, a jednocześnie osoby mające na co dzień kontakt ze stosowaniem prawa. Swoje opinie wyrażą przedstawiciele środowisk sędziów, prokuratorów, adwokatów, a także zyskujących nowe uprawnienia procesowe radców prawnych. Zapewni to nie tylko kompleksowe spojrzenie na obrany temat, ale także zagwarantuje najwyższy poziom merytoryczny konferencji.

Wydarzenie organizowane jest we współpracy z Samorządem Doktorantów Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Program konferencji

Przedstawiamy program konferencji “Zawody prawnicze wobec reformy procedury karnej. Część II: teoria, praktyka, przyszłość”.

ROZPOCZĘCIE
8:00 Rejestracja uczestników
9:00 Otwarcie konferencji i powitanie gości
9:15 Prezentacja Organizatora

PANEL I.
9:30 - 11:10 Postępowanie przygotowawcze i kontradyktoryjność rozprawy głównej i apelacyjnej po 1 lipca 2015 r.
moderator panelu: Jakub Kłosiński, aplikant prokuratorski w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

9:30-9:40 Omówienie zmian w przedmiotowym zakresie
9:40-10:25 Głosy praktyków
- adwokat Radosław Baszuk, Izba Adwokacka w Warszawie
- prokurator Tomasz Pyzara, Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola
- przedstawiciel Stowarzyszenia Sędziów THEMIS
10:25-11:10 Dyskusja

PRZERWA 11:10-11:25

PANEL II.
11:25 - 12:40 Jakość pomocy prawnej z urzędu w świetle reformy procedury karnej
moderator panelu: Anna Winczakiewicz, aplikant adwokacki w Izbie Adwokackiej w Warszawie

11:25-11:35 Omówienie zmian w przedmiotowym zakresie
11:35-12:05 Głosy praktyków
- adwokat Urszula Podhalańska, Kancelaria Pietrzak Sidor & Wspólnicy, Izba Adwokacka w Warszawie
- radca prawny Monika Orłowska, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach
12:05-12:40 Dyskusja

PANEL III.
12:40 - 14:00 Tryby konsensualne zakończenia postępowania karnego
moderator panelu: Jędrzej Kupczyński, aplikant prokuratorski w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

12:40-12:50 Omówienie zmian w przedmiotowym zakresie
12:50-13:20 Głosy praktyków
- adwokat Paweł Osik, Kancelaria Pietrzak Sidor & Wspólnicy, Izba Adwokacka w Warszawie
- sędzia Sądu Rejonowego w Jarosławiu Rafał Puchalski, Prezes Oddziału Przemyskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA
13:20-14:00 Dyskusja

PRZERWA 14:00-14:30

PANEL IV.
14:30 - 15:50 Przyszłość procedury karnej – proces po 15 kwietnia 2016 r.
moderator panelu: Damian Tokarczyk, aplikant adwokacki w Izbie Adwokackiej w Warszawie

14:30-14:40 Omówienie zmian w przedmiotowym zakresie
14:40-15:10 Głosy praktyków
- prokurator Jakub Romelczyk, zastępca Prokuratora Okręgowego w Warszawie
- dr hab. adwokat Michał Królikowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w l. 2011-2014, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, Izby Adwokacka w Warszawie
15:10-15:50 Dyskusja

ZAKOŃCZENIE
15:50 Podsumowanie konferencji i podziękowanie dla uczestników
16:00 Zakończenie konferencji

Zapisy na konferencję

Udział w konferencji jest bezpłatny, po uprzednim zarejestrowaniu się za pośrednictwem formularza dostępnego: http://goo.gl/forms/bQiUCwgzOf

Zapraszamy do zapisów!

Partnerzy i patroni konferencji

Partnerzy i patroni konferencji