Projekty Paragrafu 22

Zobacz, czym się zajmujemy. Oto lista bieżących i zakończonych projektów Towarzystwa Paragraf 22:


Paragraf
bliżej ludzi:
kierunek
bezpieczeństwo
Na miejscu zdarzenia:
interaktywne warsztaty
kryminalistyczno-procesowe
Stolica Zbrodni:
przestępcze ścieżki
Warszawy
Cykl spacerów
kryminalnych
Sex, drugs
& Internet

Warsztaty z zakresu
prawa i bezpieczeństwa
dla młodzieży
Poradnictwo prawne
i obywatelskie

Bezpłatna klinika
prawna
Prawo na 5
Pomocne, ciekawe, przystępne
artykuły i infografiki
o prawie i bezpieczeństwie
Seniorze!
Bądź bezpieczny
w swoim mieście

Warsztaty profilaktyki
kryminalnej dla seniorów
Licencja
na bezpieczeństwo

Ogólnopolska konferencja
naukowa o profilaktyce
kryminalnej
Nadwiślańskie
Spotkania Kryminalne

Praktyczne warsztaty
dla zainteresowanych
kryminalistyką
Zawody prawnicze
wobec reformy procedury karnej

Ogólnopolska konferencja
naukowa o nowelizacji
kodeksu postępowania karnego
Krajowa Mapa
Zagrożeń Bezpieczeństwa

Projekt Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji
oraz Policji